Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do głosowania

1. Fotowoltaika w szkołach

Charakter: główny

Koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Budowa ul. Spacerowej w Zalasewie

Charakter: główny

Koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Dojedźmy do Katarzynek

Charakter: główny

Koszt: 590 000 zł

Wybrany do głosowania

4. SmogSTOP - chcę oddychać czystym powietrzem - dopłaty do wymiany pieców, sieć czujników powietrza, kampania informacyjna

Charakter: główny

Koszt: 1 000 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

Charakter: główny

Koszt: 1 300 000 zł

Opis zadania: zadanie polega na wybudowaniu dalszego odcinka ścieżki rekreacyjnej biegnącej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Swarzędzkiego.

Wybrany do głosowania

1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Zielony Bogucin

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami.

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Modernizacja zejścia schodami.

Wybrany do głosowania

4. Suchą nogą do placu zabaw - projekt nawierzchni w ul. Jaworowej w Gruszczynie

Charakter: lokalny

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Remont świetlicy wiejskiej - obiektu pełniącego funkcję kulturalne na terenie sołectwa Rabowice.

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Rabowicach.

Wybrany do głosowania

6. Rewitalizacja Placu Handlowego w Swarzędzu

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

8. "Piękna nasza Polska cała"

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

9. "Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji budowy ulic Północnej i Nizinnej w Kobylnicy

Charakter: lokalny

Koszt: 100 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Wybieg dla psów "Psia dolina"

Charakter: lokalny

Koszt: 47 874,65 zł

Wybrany do głosowania

1. Zakup i montaż nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie

Charakter: dodatkowy

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Zielony zakątek w Wierzenicy czyli plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz gości. Bezpieczny i zdrowy azyl w czasie pandemii.

Charakter: dodatkowy

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

3. Model układu słonecznego - plac edukacyjny

Charakter: dodatkowy

Koszt: 49 000 zł

Wybrany do realizacji

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie

Charakter: dodatkowy

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 pt."Bezpieczny pieszy"

Charakter: dodatkowy

Koszt: 47 960 zł

Wybrany do realizacji

6. Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych

Charakter: dodatkowy

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Budowa progów zwalniających- typu poduszka berlińska na ulicach Olszynowej i Bukowej w Rabowicach

Charakter: dodatkowy

Koszt: 50 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt